le conseil d'administration 2021

l'équipe

Philippe%20Lucas_edited_edited.jpg

Sylviane Jacq

trésorière

Sylviane Jacq_edited.jpg

Philippe Lucas

président

René Bideau

secrétaire général

José_Pensec_edited.jpg

José Pensec

vice-président mer

Annaïg_Pors_edited.jpg

Annaig Pors

vice-présidente terre

Fred Gourlaouen_edited.jpg

Fred Gourlaouen

vice-président pôle dragon

Sébastien_Guillou_edited.jpg

Sébastien Guillou

vice-président pôle voile légère

Fred Ralec_edited.jpg

Fred Ralec

vice-président pôle kiteboard

Dominique Le Bihan_edited.jpg

Dominique Le Bihan

vice-président pôle windsurf

Patrick Bigand_edited.jpg

Patrick Bigand

vice-président pôle classique

Michel_Jacq_Carré_edited.jpg

Michel Jacq

adjoint au vice-président mer

Paul Jezequel_edited.jpg

Paul Jezequel

adjoint au vice-président mer

Stéphanie_Jacq_Moreau_edited.jpg

Stéphanie Jacq-Moreau

adjointe à la vice-présidente terre

Perrine Beurdeley_edited.jpg

Perrine Beurdeley-Noriot

adjointe au vice-président pôle dragon

Georges PRIOL_edited.jpg

Georges Priol

adjoint au vice-président pôle voile légère

Bernard Silvi_edited.jpg

Bernard Silvi

adjoint au vice-président classique

Claude%20Alemps_edited.jpg

Claude Alemps

administrateur

Dominique%20Boucheron_edited.jpg

Dominique Boucheron

administrateur

Christophe Coader_edited.jpg

Christophe Coader

Administrateur

Jos Guillou_edited.jpg

Joseph Guillou

administrateur

Patrick Guillou_edited.jpg

Patrick Guillou

administrateur

Gilles_Le_Doaré_edited.jpg

Gilles Le Doaré

administrateur

Florence Thomas_edited.jpg

Florence Le Ray-Thomas

administratice

Thierry Michel_edited.jpg

Thierry Michel

administrateur

Pierre%20Perrot_edited.jpg

Pierre Perrot

administrateur

Paul Foret_edited.jpg

Paul Foret

trésorier adjoint

Marc Kersaudy_edited.jpg

Marc Kersaudy

adjoint au vice-président pôle kiteboard